Adverteer mogelijkheden

Dienstverleningsagenda
Dit zijn advertenties in de vorm van een aantal tekstregels. Er kunnen een aantal woorden vet en/of cursief gezet worden.
De Dienstverleningsagenda staat op de eerste 4 vier tekstpagina's van iedere Wegwijzer. Deze advertenties worden per regel per jaar gefactureerd.
- Teksten t/m 3 regels per jaar € 87,-
- Teksten t/m 6 regels per jaar € 162,-
- Teksten t/m 10 regels per jaar € 214,-