Omslag van De Wegwijzer

Algemene Informatie

Advertentietarieven
In verband met de nog steeds stijgende vaste kosten, hebben we vanaf jaargang 54 de tarieven voor advertenties iets moeten verhogen.

Op deze manier kunnen we alle inwoners van Udenhout en Biezenmortel iedere week op de hoogte blijven houden van alles wat er in deze dorpen speelt.
Wij horen van lezers, maar zeker ook van adverteerders dat de informatie en een advertentie in De Wegwijzer vaak meer dan de vooraf verwachte aandacht opleverd. Om dit ook in de toekomst zo te houden, hebben we deze tariefsverhoging zo klein mogelijk gehouden!

50 jaar 'De Wegwijzer':
In 2015 heeft 'De Wegwijzer' haar 50e verjaardag mogen vieren. Ruim 50 jaar lang wordt het oranje boekje dan al gratis huis-aan-huis bezorgt in Udenhout en Biezenmortel. Ruim 50 jaar lang wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee in deze twee dorpen. U zelf bent misschien via een van de verenigingen die Udenhout en Biezenmortel rijk zijn, ook al lang een van de personen die er voor zorgen dat er iedere week weer wat nieuws is te melden.

Iedere week moet de Wegwijzer echter ook gedrukt en daarna ook betaald worden. Onze adverteerders zorgen ervoor dat deze betaling ook iedere week weer netjes gedaan kan worden. Wij hopen in deze jaargang, maar zeker ook in de jaargangen die we nog hopen te mogen uitbrengen weer op deze adverteerders te mogen rekenen.

Udenhout en Biezenmortel:
(Sport-)verenigingen/organisaties uit Udenhout en Biezenmortel komen in aanmerking voor plaatsing van een artikel in De Wegwijzer. De kopij die aangeleverd wordt door verenigingen/organisaties moet gericht zijn op de inwoners van Udenhout/Biezenmortel (de redactie zal dit beoordelen en een beslissing nemen om wel of niet tot plaatsing over te gaan).
Mocht een artikel niet voor plaatsing in aanmerking komen, dan kan die kopij wél altijd nog in de vorm van een advertentie geplaatst worden.

Iets te vieren?
Heeft u iets belangrijks te vieren zoals winkelopening, bedrijfsjubileum, gouden- of diamanten bruiloft enz. enz. laat het ons even weten.
Vaak komt u dan in aanmerking voor een gratis plaatsing (met foto).